Info

V případě zakoupení vstupenky formou online předprodeje neodpovídá pořadatel ani prodejce za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží. Pro vstup do areálu lze předložit online vstupenku v tištěné či elektronické podobě. Při opuštění areálu během akce, obdrží návštěvník razítko, které při opětovaném vstupu předloží společně se vstupenkou bezpečnostní službě.

  • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
  • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
  • Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě.
  • Padělání vstupenek je trestné.
  • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
  • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
  • Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem Pivovarských slavností použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.
  • Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu nesmí. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Kompletní návštěvní řád

Časté dotazy

Proč na Pivovarských slavnostech nehraje hudební interpret XY?

a) někteří interpreti jsou mimo finanční možnosti Pivovarských slavností
b) někteří nemají v našem termínu volno
c) někteří i volno mají, ale prostě se jim k nám nechce nebo mají jiné plány
d) někteří interpreti nevystoupí, protože hráli na Pivovarských slavnostech v minulosti
e) někteří se jen prostě nevešli do line-upu a oslovíme je při dalším ročníku

Co mám dělat, když chci se svou kapelou hrát na Pivovarských slavnostech?

Line up pro ročník 2018 je plně obsazen. Pošlete námět na kapelu na info@dreampro.cz a my ji zařadíme v případě zájmu do výběru na příští rok.

Proč nehraje hudební interpret XY v jiný čas?

Hrací časy se často odvíjejí od možností interpretů. Muzikanti odněkud přijíždí nebo naopak někam spěchají. Někdy nejde o možnost, ale přímo o přání interpreta.

Bude možnost zakoupit vstupenky i na místě?

Ano, bude možnost. Pokud by bylo vyprodáno, budeme informovat zavčasu na webových stránkách akce.

Chci pracovat na Pivovarských slavnostech. Co mám dělat?

Sledujte sociální sítě Pivovarské slavnosti či Dream PRO. V loňském roce jsme pomocníky pro přípravy areálu potřebovali.

 

Informace o ochraně osobních ůdajů