Den otevřených dveří

2. 9. 2023 15.00-22.00

Základní informace

Sobota 2. 9. 2023 od 15:00 hodin

Vstupné zdarma

Pivovar Velké Březno

Pivovarská 116,
403 22 Velké Březno

  • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
  • Návštěvníci vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem Pivovarských slavností použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.
  • Vstupem do areálu konání akce dáváte souhlas s marketingovým oslovením.
  • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony.
  • Rovněž není dovoleno vnášet do areálu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením.
  • Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.
  • Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu nesmí.
  • Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.